Unik boligsalg
71 99 69 39 info@unikboligsalg.dk
Totalsalg 32.500 kr. - alt inklusiv!
shadow

Vi sætter nye standarder for pris, kvalitet, samarbejde og tilgængelighed

Mission

 At gøre det tryggere, mere enkelt og billigere at sælge og købe andelsbolig.

 

Idegrundlag

At udnytte den viden og ekspertise samt de systemer og forretningsgange som allerede er etableret hos andelsboligforeningens administrator til at sikre et hurtigt, trygt og billigt boligsalg. Dermed forenkles processen og ydelsen gøres mere kompetent til glæde for alle implicerede parter.

 

Formål

At levere et trygt, enkelt og billigt formidlingskoncept af høj kvalitet, med udgangspunkt i et tæt dagligt samarbejde med administrator af andelsboligforeningen.

 

Koncept

Vi tilbyder andelsboligejerne faste, lave handelsomkostninger, hvilket er muligt ved at udnytte den synergi der er forbundet med at handelsforløbet sker i tæt parløb med foreningens administrator.

Vi udvider administrators service til, udover, at sikre andelsboligejeren en tryg og korrekt andelsoverdragelse, også aktivt at finde køberen til andelsboligen.

Vi klæder køberen optimalt på, så denne trygt og sikkert får overdraget sin nye andelsbolig og dermed får en optimal start som nyt medlem af foreningen.

Artikel billede