Unik boligsalg
71 99 69 39 info@unikboligsalg.dk
Totalsalg 37.500 kr. - alt inklusiv!
shadow

En boligtype i rivende udvikling

Ejerboliger, herunder ejerlejligheder er den boligform hvor man som ejer har mest selvbestemmelse og råderum. Det er også en boligform hvor priserne er 100% markedsbestemte og følsomme overfor konjunkturer, urbanisering, politiske indgreb og renteniveau. Derfor kan priserne på ejerlighed især i Storkøbenhavn have relativt store prisudsving set i forhold til andre regioner i Danmark.

 

 

Artikel billede